Contoh Pidato Bahasa Jawa Terbaik Tentang Pendidikan di Sekolah

Contoh Teks Pidato Bahasa Jawa terlengkap Tentang Pendidikan

Diposting pada

Pidato Bahasa Jawa Tentang Pendidikan, CerdasPintar.com ~ Berbicara di depan publik memang tidak mudah kalau tidak terbiasa dan tidak sering dilatih. Apalagi jika harus berpidato menggunakan bahasa daerah, bahasa jawa, yang nota bene banyak ragamnya, dari jawa kasar (ngoko) hingga bahasa jawa halus atau kromo inggil.

Bahasa Jawa itu sendiri menjadi bahasa tertua di Indonesia merupakan akar dari bahasa Sansekerta yang sudah mengalami perubahan. Orang yang berasal dari pulau jawa mempunyai dialek khas tersendiri dimana penggunaan vokal A sering kali berganti bunyi O. Dari dialek yang kasar hingga yang halus.

Di daerah Jawa Timur terkenal dengan dialek yang sedikit kasar contohnya Surabaya, Malang dan sekitarnya. Dialek semacam ini dikenal dengan bahasa Suroboyonan. Sebenarnya bukan kasar dalam arti sebenarnya, tetapi lebih pada penekanannya yang lantang dan tegas. “Yok opo kabare Cak?”

Berbeda dengan daerah Jawa Tengah yang terkenal mempunya bahasa jawa yang sangat halus, contohnya seperti Solo dan Yogyakarta. Namun untuk daerah di perbatasan Jawa Tengah seperti Tegal, Purwokerto, Kebumen dan sekitarnya juga punya dialek yang kasar dengan ciri khas penekanan yang kuat. Bahasa daaerah ini juga dikenal dengan bahasa Ngapak. “Kepriben sih, aja kayak kuwe lah Son..!

Kembali ke topik kita kali ini tentang pidato tema pendidikan, karena banyaknya ragam, dialek dan logat Bahasa Jawa agar tetap membumi dan tidak punah, adakalanya kita perlu melatih penguasaan bahasa jawa dalam pidato agar terbiasa menyampaikan sebuah gagasan atau ide dalam bahasa jawa.

Untuk itu CerdasPintar.com ingin membagikan beberapa contoh rekomendasi pidato dengan bahasa jawa yang kami kumpulkan dari berbagai sumber.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Pendidikan

Adapun contoh tema pidato yang ingin kami bagikan kali ini cukup beragam, mulai dari pidato bahasa jawa dalam rangka memperingati hari lahirnya RA Kartini, salah satu pejuang pendidikan wanita bagi kaum perempuan di Indonesia, hingga pidato perpisahan lulusan kelas.

1. Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Pendidikan Hari Kartini

Assallammualaikum wr.wb

Dhumateng Bapak, Ibu lan sederek ingkang kulo hormati.
Ing dalem dinten niki ngucapaken raos syukur konjuk wonten ngarsanipun Allah SWT. Awit ing wakdal niki kito sedoyo saget makempal wonten mriki panggenan perlu ngengeti dinten pendidikan nasional kanti pinaringan karaharjan.

Poro rawuh sedoyo ingkang kinurmatan,

Selajengipun , monggo kulo lan panjenengan sedaya ningkataken anggenipun kito ing dalem mados ilmu. Niku aprupi ilmu agami utawi ilmu pengetahuan umum. Ilmu ingkang wonten hubunganipun kaliyan akhirat.
Semanten ugi kito sumarep bentenipun kaliyan tiyang ingkang nggadahi kaliyan boten nggadah ilmu. Lan mogiyo amal lan ngabekti kulo lan panjenengan sedoyo dipunterami Allah SWT. Aamiin YRA.

Tulodho saking RA Kartini kagem kito sedoyo khususipun tiyang setri, bilih saking jasanipun RA Kartini sakniki kaum wanita saged bebas, saged bebas sekolah, lan saged kiprah kados dene para priyo ing babagan warna –warni, mboten wonten griyo mawon.Sampun kodratipun para wanita saha limrah nggadahi raos ingkang kalangkung alus. Nanging Sanadyan makaten geget ing manah tansah makantar pindha waja ngudi kautaman. Sedoyo panyengkuyungipun wanita mboten saged diremehaken, langkung bobotipun tumprap pembangunan majengipun bangsa kita.

Kanti makaten punika sumangga sami saged nglajengaken gegayuhan tuwin lelabetanipun Ibu Kartini ingkang luhur punika. Mboten kenging dipunsepeleaken inggih punika tansah ngudi jatidhirinipun putri Indonesia. Putri Indonesia ingkang prasaja, mrantasi sadhengah karya.

Cekap semanten saha atur kula. Mugi-mugi para wanita indonesia saged dados wanita ingkang migunani kagem keluarga, bangsa lan negara. Nyuwun pangapunten tumrap sadaya kekirangan lan kelepatan kula.

Wassallamualaikum wr wb.

2. Contoh Pidato Bahasa Jawa Perpisahan Siswa Kelas 9

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dumateng Bapak/Ibu Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, tamu undhangan, Bapak/Ibu Guru  ingkang kula hormati, adhik-adhik kelas tuwin rencang-rencang ingkang kula tresnani.

Kula minangka wakil saking siswa kelas IX, ngaturaken agunging panuwun, awit saking sih katresnan anggenipun nggulawentah dhumateng kula sekanca, saengga saged ngrampungaken kewajiban anggen kula sakanca ngangsu kawruh wonten ing pawitan menika.

Kula sakanca namung saged memuji, mugi-mugi sedaya amal lan kesaenan Bapak Ibu Guru pikantuk pinwales saking Gusti Allah ingkang Maha Agung,  tansah pinaringan kasarasan, kawilujengan lan ketentreman saengga saged nggulawentah dhateng adhik-adhik sedaya ngantos dumugi paripurna.

Mboten kesupen  ugi nyuwun pangapunten, awit kula sakanca asring ndamel Bapak Ibu duka lan kuciwa, awit saking atur saha solah bowo kula sakanca ingkang mboten mranani penggalih panjenengan sedaya.

 Bapak/Ibu Guru lan adhik-adhik sedaya, sepisan malih kula ndedonga mugi tansah pinaringan rahmat saha barokahing Gusti Allah, Aamiin yra.

 Cekap semanten atur kula, menawi kathah kalepatan kula nyuwun pengampunten.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

3. Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Pendidikan

  • Pembukaan Pidato Bahasa Jawa Pendidikan

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Poro Bapak lan poro Ibu ingkang kaulo hormati.

Monggo wonten ing saat sa’meniko kulo lan panjenengan sedoyo samiho muji syukur dating Allah SWT. dene menopo wonten ing saat sa’meniko Allah sampun paring pinten-pinten rohmat, welas asih lan keni’matan dumateng kilo lan panjenengan sedoyo, sehinggo kula lan panjenengan sami saget keroyo-royo, bagi waktu ninggalaken griyo, ninggal bondo lan rojo koyo, sami makempal wonten majlis puniko, boten ateges prawan golek joko, utawi dudho golek rondho, tapi leres-leres pados ilmu agomo, ilmu sing keno kanggo sangu dating griyone moro tuwo, soho ilmu sing keno kanggo sanguine madep dating Alloh kang Moho Kuoso.

Mugo-mugo, mangke wangsul saking pengajian niki samio ngasto ilmu sing manfaah, ilmu sing maslahah, ilmu sing biso mbuahne amal perbuatan tondak-tanduk, solah bowo, toto coro ingkang pikantuk ridlo lan hidayah.
Lan mugo-mugo, sing rejekine rupek diparingono murah, sahinggo uripe tentrem ora kakehan polah, karo tonggo teparone rukun ora tahu congkrah, karo keluargane guyup ora ono sing serakah, yen due putro dipun dadosno putra ingkang sholeh lan solehah, putra ingkang tho’at dumateng tiyang sepah, soho manut miturut dating si embah, yen dikon nunggu umah meneng ora gelem ngedoli gabah, akhire kulo panjenengan gesang kanthi wabillahi taubah, soho pinaringanpungkasan ingkang husnul khotimah, Al-Fatihah…

  • Isi Pidato Bahasa Jawa Pendidikan

Poro Bapak poro Ibu ingkang kaulo hormati!
Junjungan kito Nabi besar Muhammad SAW. sampun dawuh:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ . الحديث

Ingkang artosipun,
Pados ilmu puniko fardlu tumerap saben-saben tiyang Islam jaler lan estri.

Ugi dawuhipun malih:

طَلَبُ الْعِلْمِ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

Ingkang artosipun,
Pados ilmu puniko awit isih ono bandulan tumeko menyang luwangan utowo mati.

Poro Bapak poro Ibu sedoyo! Kanthi wontenipun hadits Nabi meniko sampun jelas bilih ingkang wajib pados ilmu meniko sedoyo tiyang Islam mboten pang bulu, mboten pandang waktu, dados senajan to tiyangipun puniko sampun tuwek, elek, ngrowek, untune entek, wis ora tedas peyek, mlakune wis ndeyek-ndeyek, asal durung matek, meniko tetep kuwaiban pados ilmu utawi nga……….ji.

Kejawi saking meniko, kepentingan ilmu meniko diatas segala-galanya. Tegesipun tiyang puniko bade ngayuh nopo kemawon kedah mawi ilmu. Contonipun menawi tiyang puniko kepengen dados dokter kedah gadah ilmune dokter, menawi tiyang puniko kepengen dados pedagang kedah gadah ilmune dagang, menawi tiyang puniko kepengen dados pegawai kedah gadah ilmune, meniko ngantos sa’ terusipun. Bahkan keranten sanget pentingipun ilmu, tiyang ingkang bade ngambah dalanipun ilmu puniko dipun jamin kaliyan Allah, bade dipun gampangaken dalanipun dating swargo. Dawuhipun Kanjeng nabi:

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهٖ طَرِيْقً إِلَى الْجَنَّةِ . (رواه مسلم

Ingkang artosipun,
Sing sapa wonge ngambah dalan tumuju marang golek ilmu, mongko Alloh nggampangangaken dalan marang wong iku nuju marang swargo.

  • Penutup Pidato Bahasa Jawa Pendidikan

Poro Bapak poro Ibu ingkang kaulo hormati!
Dados mekatenlah keranten sanget pentingipun ilmu, Alloh paring jaminan dipun gampangaken dalan dating swargo. Nopo maling menawi ingkang gadah ilmu meniko lare joko-joko lan prawan-prawan, ngantos dipun tembungaken:

Kayu nongko digraji-graji
Dienggo lawang karo lemari
Dasar joko kok pinter ngaji
Akeh prawan sing podho antri

Kayu waru digraji-graji
Kayu nongo dienggo lemari
Dasar Ayu kok pinter ngaji
Akeh joko sing arep ngrabi

Poro hadirin mekatenlah ingkang saget kulo aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Demikian pembahasan mengenai Pidato Bahasa Jawa tema pendidikan, semoga dapat membantu teman-teman dan bisa menjadi referensi materi pidato dalam rangka melestarikan dan membumikan Bahasa Jawa. Kalian juga bisa mulai berlatih dan menghafal contoh teks pidato bahasa Jawa diatas kemudian berimprovisasi menyesuaikan dengan tema yang lain. Semoga bermanfaat.  [RD/ Bs]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *